Melatonin receptfritt – Ett sömnmedel som funkar (2022)

Har du svårt att somna på kvällen? Det går att köpa melatonin receptfritt som kan hjälpa dig när du har tillfälliga sömnproblem. Melatonin är ett naturligt hormon som har som funktion att reglera dygnsrytmen och styrs av bland annat dagsljus. 

Brist på dagsljus, som under de mörka månaderna vintertid kan också rubba produktionen av hormonet. Även under sommaren, när det är mycket dagsljus kan produktionen rubbas. 

Den naturliga sovklockan kan också rubbas vid skiftarbete eller när du reser över olika tidszoner.

Här kan du läsa en artikel där du får all samlad information om melatonin, receptfria Melatan och vad som är viktigt att tänka på med melatonin 2022.

Vad är melatonin?

Melatonin är ett hormon som utsöndras från tallkottkörteln. Tallkottkörteln finns i den bakre delen av hjärnan och hormonet reglerar naturligt den biologiska klockan som styr din dygnsrytm.

Utsöndringen av melatonin styrs med hjälp av dagsljuset, mer specifikt när ljuset träffar ögonen. Därför är hormonhalten lägre dagtid och högre när det är mörkt. Naturligt bidrar också hormonet till att kroppstemperaturen sänks och signalerar till din kropp att det är dags att sova.

I Sverige varierar mängden dagsljus kraftigt över året. Vintertid är dagarna korta med lite dagsljus och sommartid är dagarna långa. Det kan skapa en obalans i utsöndringen som stör den naturliga dygnsrytmen. 

Vintertid kan kroppen börjar producera större mängd hormon när det är mörkt ute. Sommartid, när det är ljust länge kan kroppen producera för lite melatonin. Då går att hjälpa din kropp att reglera mängden ljus genom att exempelvis mörklägga sovrummet ordentligt.

Kroppens naturliga produktion av melatonin kan även störas av det blåa ljuset från datorskärmar eller mobiler. Det finns speciella glasögon som skyddar mot blått ljus som är bra om du vill skona ögonen.

I takt med att kroppen åldras minskar den naturliga produktionen av melatonin i kroppen, efter du fyllt 55 år börjar den naturliga melatoninproduktionen att minska. 

Tillskott av melatonin hjälper kroppen att frigöra hormonet naturligt, det gör att du blir tröttare och somnar lättare på kvällen. 

Vad är melatonin bra för?

Hormonet melatonin har som uppgift att göra dig trött och hjälper dig att behålla rätt dygnsrytm. Förutom att bidra till att du sover bättre har melatonin även andra funktioner. Melatonin används främst vid insomningsproblem men kan även vara bra för att motverka andra problem.

 • Receptfri melatonin säljs för att behandla jetlag. Jetlag kan leda sömnproblem när du byter tidszoner då kroppens naturliga produktion av melatonin inte hinner ställa om. Det går både att förebygga jetlag och vid upplevd jetlag.
 • Blinda eller synskadade personer som saknar ljusreceptorer på näthinnan. Receptorerna reglerar hur ögat tar emot ljus och mörker. Vid skador på receptorerna påverkas även kroppens naturliga produktion av melatonin, i sin tur leder det till problem att bibehålla den normala dygnsrytmen. 
 • Relation mellan melatonin och friskare ögon. En studie visar att melatonin framför allt kan höra ihop åldersrelaterade synproblem. Eftersom melatoninproduktionen i tallkottkörteln minskar med ålder kan eventuellt ett tillskott av hormonet bidra till minskade problem med synen som beror på ålder.
 • Kan eventuellt förebygga vissa sjukdomar. Det kan finnas en koppling mellan att förebygga vissa cancersjukdomar då melatonin som även är en antioxidant. Som antioxidant skulle även melatonin kunna verka antiinflammatorisk.
 • Minska risken för övervikt och diabetes typ-2. När dygnsrytmen rubbas kan risken för övervikt öka som i sin tur kan leda till diabetes typ-2. Det hör ihop med att rubbade sovvanor leder till att måltider intas på oregelbundna tider. Detta kan i sin tur leda till att insulinhalten blir för hög i blodet på fel tider.

Vid sömnproblem eller trötthet kan även andra tillskott hjälpa, här kan du läsa om bästa Johannesört. Johannesört har använts länge för att motverka olika problem. En balanserad kost och att röra på sig regelbundet kan också bidrar till att lindra vissa sömnproblem. 

Melatan – Receptfri Melatonin

Receptfri melatonin finns i form av Melatan. Melatan innehåller i sin tur melatonin som är den aktiva substansen och naturligt hormon.

Melatan hjälper den biologiska klockan som styr när det är dags att sova, framför allt används Melatan för att behandla jetlag när den naturliga sömncykeln rubbas. När du tar melatonin blir det lättare att somna och sova hela natten.

Du kan läsa bipacksedel-Melatan för mer information om användningsområden. Läkare kan ordinera Melatan för behandla vissa sjukdomar, men innan du börjar använda Melatan bör du alltid prata med hälso-och sjukvården. 

Frågor och svar om Melatonin

Vem kan ta receptfri melatonin?

Receptfri melatonin som Melatan kan tas av personer som är över 18 år om inte hälso-och sjukvården rekommenderat annat. Att ta Melatan kan vara en lösning om:

 1. Ska resa över flera tidszoner och behöver hjälp att lindra jetlag.
 2. Du arbetar skift och har problem med att bibehålla en normal dygnsrytm.
 3. Blinda personer eller personer som har en synskada och som upplever problem med sömnen.
 4. Vid allmänna och tillfälliga sömnproblem.

Om du har långvariga sömnproblem och receptfri melatonin inte hjälper bör du prata med din läkare. Vintertid, när det är ont om dagsljus kan även trötthet bero på D-vitaminbrist, här kan du läsa om D-vitamin bäst i test.

Är melatonin beroendeframkallande?

Melatonin är inte beroendeframkallande. Samtidigt rekommenderas bara att använda receptfri melatonin en kortare period, max fyra dagar. Är du osäker på hur länge du kan äta melatonin bör du rådgöra med sjukvården. 

Det finns studier som visar att melatonin generellt är säkert att använda. Som med alla läkemedel har det rapporterats om vissa biverkningar. Några vanliga biverkningar som rapporterats är:

 • Trötthet och dåsighet dagtid.
 • Mardrömmar och oroskänsla.
 • Påverkar på aptiten och illamående.
 • Yrsel och huvudvärk.

Om du upplever biverkningar av melatonin ska du prata med din läkare. 

Kan man ge melatonin till barn?

Nej, receptfri melatonin som Melatan ska inte användas av personer under 18 år om inte en läkare har ordinerat annat. 

Tidigare rapporterades att allt fler barn använder melatonin som är receptbelagt för att sova. Läkare kan bland annat ordinera melatonin till barn som har sömnproblem på grund av en funktionsnedsättning. Melatonin kan även skrivas ut om barn och ungdomar har sömnproblem i kombination med ADHD eller inom autismspektrum. 

Det kan finnas många olika anledningar till att barn har svårt att sova. Du ska prata med hälso-och sjukvården om du har barn med sömnproblem för rätt behandling. 

Kan gravida/ammande ta melatonin?

Nej, gravida och ammande ska inte ta melatonin. Du ska inte heller ta melatonin om du försöker bli gravid. Det finns inte helt inte tillräckligt med studier som visar entydigt att det är säkert för gravida att ta tillskott av melatonin. 

Det finns indikationer i en studie på att naturlig producerad melatonin överförs via bröstmjölk. Däremot finns det inte tillräckligt med forskning som visar att det är säkert för ammande att äta tillskott av melatonin.

Gravida och ammande avråds även från att äta Melatan som är receptfritt. Om du är gravid eller ammar ska du alltid prata med en läkare om du har sömnproblem och undrar om du kan ta ett visst tillskott.

Vad ska man tänka på när man tar melatonin?

Du ska ta melatonin i samband med att du ska gå och lägga dig på kvällen om en läkare inte sagt annat. Några generella råd är att:

 • Inte äta två timmar före eller efter du tagit melatonin.
 • Tar du melatan för att motverka jetlag ska du vänta med att ta en tablett tills du kommit fram till destinationen.
 • Melatan ska inte använda mer än fyra dagar i sträck om du inte fått andra instruktioner.
 • Du ska undvika alkohol då alkohol försämrar effekten av melatonin.
 • Då du kan bli dåsig och trött av melatonin ska du inte köra bil eller utföra arbeten som kan vara farliga.

Har du nedsatt lever-eller njurfunktion ska du inte äta melatonin, inte heller om du har någon autoimmun sjukdom. Har du underliggande sjukdomar och undrar om du kan ta melatonin är det alltid bäst att tala med din läkare.

Följ alltid anvisningar som medföljer melatonin eller de instruktioner du fått av läkare, apotekspersonal eller annan personal inom hälso-och sjukvården.

Är melatonin lagligt i Sverige?

Ja, melatonin som säljs receptfritt som Melatan är lagligt i Sverige. Ska du resa in i Sverige med melatonin från utlandet kan du läsa vad Läkemedelsverket skriver om resa med medicin

Tänk på att om du köper melatonin utan recept utomlands kan kvalitén variera kraftigt och det kan saknas kontroller om produkten är säker att använda. Därför bör du inte köpa melatonin på nätet eller utomlands om inte en läkare ordinerat annat. 

Kan man köpa melatonin receptfritt på apoteket?

Det går att köpa Melatan som innehåller melatonin receptfritt på apoteket. Apoteket Hjärtat säljer Melatan 3mg Blister 10 tabletter. Receptfri melatonin säljs framför allt för att behandla jetlag vid resa över flera tidszoner och är till för dig är över 18 år gammal. 

Innan du börjar ta melatonin bör du alltid läsa instruktioner som medföljer och om du behöver mer än 10 tabletter bör du rådgöra med hälso- och sjukvården. Du bör inte äta Melatan mer än högst fyra dagar.

Sammanfattning 

Melatonin är ett hormon som produceras naturligt i tallkottkörteln som finns i den nedre delen av hjärnan. Hormonet hjälper till att reglera den naturliga dygnsrytmen och hjälper dig att somna på kvällen.

Melatonin var tidigare receptbelagt och skrev ut av läkare för olika sömnproblem. Sen runt år 2020 går det att köpa receptfri melatonin, Melatan på apoteket. Du kan köpa max 10 tabletter som innehåller 3 mg av den aktiva substansen melatonin. Melatan är till för att behandla jetlag som kan uppstå när du reser över flera tidszoner.

Melatonin är inte beroendeframkallande. Vissa biverkningar som trötthet och yrsel har rapporterats. Läkare kan förskriva melatonin till barn men receptfri Melatan rekommenderas till vuxna personer över 18 år. 

Källor

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1357272505002736

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12076414/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17266777/

https://www.apoteket.se/produkt/melatan-tablett-3-mg-1-x-10-tabletter-blister-1329999/bipacksedel

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31722088/

https://www.svd.se/fler-barn-anvander-melatonin

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501863/

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/kopa-anvanda-och-hantera/resa-med-medicin

https://www.apotekhjartat.se/produkt/melatan-3mg-blister-10-tabletter/

Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant. Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för gymgrossisten.se, meds.se, Greatlife, Grön Gåva, Sportkost.se, Svensk Hälsokost, Svenskt Kosttillskott, Vitaminbutiken Kenkou, Vitaminer.nu.

Vad tycker du om vår jämförelse?

5,0
5,0 utav 5 stjärnor (baserat på 1 omdöme)
Mycket bra100%
Bra0%
Medel0%
Dåligt0%
Riktigt dåligt0%
Rebecca Svensson
Rebecca Svensson

Rebecca Svensson har skrivit för BigHeart.se sedan 2020. Rebecca har en bakgrund som näringsspecialist. Rebecca har läst allt du kan tänka dig från kost- och näringsspecialister. Rebecca besöker ofta Livsmedelsverket.se för att ha koll på de senaste uttalandena.

Articles: 37